Célunk, nevelési elveink, jövőképünk

Célunk

 • a gyermek testi-lelki szükségleteinek kielégítése, a környezettudatos magatartás megalapozása, a gyerekek interkultúrális nevelése
 • érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes, a gyermeki személyiséget tiszteletben tartó óvodai légkör megteremtése
 • a gyermekek játékszükségletének kielégítése
 • értelmi fejlesztés
 • anyanyelvi nevelés, fejlesztés
 • idegen nyelvvel való ismerkedés (angol)
 • különbözőségek elfogadása
 • a gyermeki szabadság biztosításával a szocializáció szempontjából fontos szokások és magatartásmódok támogatása

Szerintünk

 • úgy kell megszerveznünk a gyermek életét, hogy abban az otthon meghittsége, derűs kötetlensége, sokoldalú tevékenysége érvényesüljön
 • a gyermekek elsődleges tevékenysége a játék, aktív tevékenykedés közben szereznek ismereteket, tapasztalatokat.
 • változatos tevékenységformák biztosításával,    optimális személyi és tárgyi környezet megteremtésével, befogadó és elfogadó légkörrel segítjük gyermekeink fejlődését.
 • a gyerekeket kooperációra és kommunikációra kell képessé tenni már óvodás korban
 • az óvoda csakis a családdal együttműködve képes felkészíteni a gyermekeket az életre

Feladatunk

Óvodánk a gyermekek egyéni adottságaiból kiindulva, a játék és komplex tevékenységek rendszerén keresztül valósítja meg céljait: a gyermekek nevelését, fejlesztését, szocializációját.

Célunk, nevelési elveink, jövőképünkEnnek érdekében követendő elveink:

 • Nevelői céltudatosság
 • Fokozatosság
 • Játékosság
 • Differenciálás
 • Inkluzív szemlélet
 • Egyenlő hozzáférés

Magánóvodánk kis létszámú csoportjaival, családias, szeretetteljes, elfogadó és befogadó légkörével, tevékenységközpontú nevelési programjával készíti fel a gyermekeket az életre. Figyelembe véve partnereink visszajelzéseit, gyermekeink érdekeit, mindig megújulásra készek vagyunk.

Gyermekeink szívesen járnak óvodába, jól érzik magukat a gyermekközösségben. Tisztelik a felnőtteket és társaikat, bátran kommunikálnak, nyitottak az együttműködésre.

A tevékenységek által sok tapasztalatot, ismeretet szereznek, ügyesen mozognak, szeretik és védik a természetet, aktívak a művészeti tevékenységekben, kedvvel, félelem nélkül használják az angol nyelvet. A gyerekek saját fejlettségi szintjükön aktívak, érdeklődőek, társas kapcsolataikban sikeresek, elfogadóak.

Egy gyermek üzenete a szüleihez:

Egy gyermek üzenete szüleihezAnyukám! Apukám!

 1. Első kívánság:
  Add nekem az idődet!
 2. Második kívánság:
  Higgy nekem! Bízz bennem! Irányításoddal jó utat fogok választani. Ha magam mellett tudlak, nem történik velem semmi rossz.
 3. Harmadik kívánság:
  Szeress és hagyd, hogy szeresselek! Szeress akkor is, ha rossz vagyok.
  Jó érezni a szereteted akkor is, ha például tudom, nem tetszik neked a viselkedésem.
 4. Negyedik kívánság:
  Bocsáss meg nekem! Fejezd ki a megértésedet, ha tévedek. Add értésemre, hogy mindig van lehetőség arra, hogy újra kezdjek bármit. Engedd meg, hogy a tetteimért én vállaljam a felelősséget. Javíts ki és mondd el, ha tévedtem, de ezt ne mások előtt tedd. És kérlek, ne hasonlíts engem soha másokhoz (különösen a testvéremhez, barátaimhoz ne mérj).
 5. Ötödik kívánság:
  Ne vegyél nekem olyan dolgokat, amelyekre valamikor te hiába vágytál. És ne érezz bűntudatot, ha nem tudsz megadni mindent, amire fáj a fogam (néha csak azért kérek valamit, hogy kiderüljön számomra, hol a határ).
 6. Hatodik kívánság:
  Kérdezd meg, úgy igazából, hogy mi történt az iskolában. És figyelj arra, amit mondok ilyenkor. Beszélgess velem arról, hogy mit gondolok. Érdeklődj, hogy hogyan oldom meg a feladatomat. Vitasd meg velem a terveimet. Bátoríts választásaimban. És dicsérj bátran, ha megérdemlem. Ha meg tévedtem, terelj a jó útra.
 7. Hetedik kívánság:
  Büntess meg, ha rosszat teszek. (Meg kell tanulnom különbséget tenni jó és rossz között.) A büntetés után viszont bocsáss meg. Ismerd el, ha jót cselekszem. Sose parancsolj nekem, inkább kérj tőlem, mert a kérés az összetartozásunkat erősíti.
 8. Nyolcadik kívánság:
  Bánj velem úgy, mint a legjobb barátoddal. Figyelj rám, ha szeretnék megbeszélni veled valamit. Még gyerek vagyok ugyan, de nekem is vannak gondjaim, szorongásaim és aggodalmaim. Kérlek, vedd észre és vedd figyelembe a bánatomat és a fájdalmamat.
 9. Kilencedik kívánság:
  Erősíts meg abban, hogy szeretni fogsz, bármi történjen is, hogy a részed vagyok, valami különös érzelem, a szerelem teremtett.
 10. Tizedik kívánság:
  Taníts meg engem is a szeretet képességére. Adj hitet és nevelj belém bizalmat az emberek iránt, hogy társat találjak majd, hogy a nagyvilágban és a hazámban otthon érezhessem magam.
Mother Goose alapítványi magánóvoda Budapest 12. kerület

1121 Budapest, Széchényi emlékút 22. (Melinda út 19.)

Nyitva tartás hétköznap 7:00-17:00

Információk magánóvodánkról

Legutóbbi blogcikkeink