Mit jelent egy kisgyermek számára az angol nyelv tanulása?

A magánóvodai életünkben meghatározó szerepe van annak, hogy az egész nap folyamán különböző anyanyelvű kisgyermekeket oktatunk-nevelünk angol nyelven. Az óvodai programunk is így készült el , figyelembe véve a különböző szokásokat, igényeket.  Az óvodáskorú gyermekek rendkívül nyitottak és fogékonyak az őket körülvevő világra, melyben meghatározó szerepe van a család szokásainak, elvárásainak. A nevelési feladataink meghatározásában figyelemmel kísértük a család óvodával szemben támasztott igényeit.

Fontos számunkra, hogy a szülők bízzanak abban, hogy a gyermekük számára a legmegfelelőbb magánóvodát választották, ahol a gyermekkel szép és jó dolgok történnek, ahol a napjaikat a legnagyobb biztonságban tölthetik. Ha ezt éreztetik is a gyermekeikkel, akkor a beszoktatás várhatóan zökkenőmentes lesz. A beszoktatáskor merülhetnek fel különböző akadályok, mint az angol nyelvvel történő megismerkedés. Tapasztalataink szerint ez nem jelent problémát a beilleszkedésben, mert a sok élmény, játék és a gyermekek hihetetlenül fejlett kommunikációs képessége egy-kettőre átsegítik őket a nehézségeken.

Gyermekeink az óvónőktől angolt, a társaktól a saját anyanyelvüket is elsajátítják, – teszik mindezt boldogan, játékosan, a világ legtermészetesebb módján. A 3-6 év közötti gyerekek rendkívül fogékonyak az idegen nyelvek iránt. Alapítványi óvodánkban családias hangulatú, bátorító, természetes közegben, a napi óvodai tevékenység közben veszi körül őket az angol nyelvi környezet, ezáltal szinte az anyanyelv elsajátításához hasonló módon tanulják.

A mondókák, dalok, mesék és játékos feladatok során ismétlődő verbális ingerek meghatározott szituációkhoz kötődnek, a gyerekek nem tudatosan alkalmazzák a szabályokat, hanem ráéreznek a természetes kommunikáció révén. A kétnyelvűségtől a mai napig sokan (szülők, pedagógusok, szakemberek egyaránt) idegenkednek, félnek. Magánóvodánkban valljuk, hogy a kisgyermekkori fogékonyságot ki kell használni, persze az idegen nyelv elsajátításához egyéni adottság, megfelelő érettség, és már kialakult beszédkészség is kell.