Célunk, nevelési elveink, jövőképünk

Célunk:

• a gyermek testi-lelki szükségleteinek kielégítése, a környezettudatos magatartás megalapozása, a gyerekek interkultúrális neveléseA magánóvoda nevelési elvei
• érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes, a gyermeki személyiséget tiszteletben tartó óvodai légkör megteremtése
• a gyermekek játékszükségletének kielégítése
• értelmi fejlesztés
• anyanyelvi nevelés, fejlesztés
• idegen nyelvvel való ismerkedés (angol)
• különbözőségek elfogadása
• a gyermeki szabadság biztosításával a szocializáció szempontjából fontos szokások és magatartásmódok támogatása

 

Szerintünk:
• úgy kell megszerveznünk a gyermek életét, hogy abban az otthon meghittsége, derűs kötetlensége, sokoldalú tevékenysége érvényesüljön
• a gyermekek elsődleges tevékenysége a játék, aktív tevékenykedés közben szereznek ismereteket, tapasztalatokat.
• változatos tevékenységformák biztosításával,    optimális személyi és tárgyi környezet megteremtésével, befogadó és elfogadó légkörrel segítjük gyermekeink fejlődését.
• a gyerekeket kooperációra és kommunikációra kell képessé tenni már óvodás korban
• az óvoda csakis a családdal együttműködve képes felkészíteni a gyermekeket az életre

 

Feladatunk:
Óvodánk a gyermekek egyéni adottságaiból kiindulva, a játék és komplex tevékenységek rendszerén keresztül valósítja meg céljait: a gyermekek nevelését, fejlesztését, szocializációját.

Ennek érdekében követendő elveink:

• Nevelői céltudatosság
• Fokozatosság
• Játékosság
• Differenciálás
• Inkluzív szemlélet
• Egyenlő hozzáférés

Óvodakép:
Óvodánk kis létszámú csoportjaival, családias, szeretetteljes, elfogadó és befogadó légkörével, tevékenységközpontú nevelési programjával készíti fel a gyermekeket az életre. Figyelembe véve partnereink  visszajelzéseit, gyermekeink érdekeit, mindig megújulásra készek vagyunk.

 

                                               

Gyermekkép:Vidámság a Mother Goose magánóvodában

Gyermekeink szívesen járnak óvodába, jól érzik magukat a gyermekközösségben. Tisztelik a felnőtteket és társaikat, bátran kommunikálnak, nyitottak az együttműködésre. A tevékenységek által sok tapasztalatot, ismeretet szereznek, ügyesen mozognak, szeretik és védik a természetet, aktívak a művészeti tevékenységekben, kedvvel, félelem nélkül használják az angol nyelvet. A gyerekek saját fejlettségi szintjükön aktívak, érdeklődőek, társas kapcsolataikban sikeresek, elfogadóak.


Egy gyermek üzenete a szüleihez:
 

Iskolai előkészítő
Anyukám! Apukám!

Első kívánság:
Add nekem az idődet!

Második kívánság:
Higgy nekem! Bízz bennem! Irányításoddal jó utat fogok választani.
Ha magam mellett tudlak, nem történik velem semmi rossz.

Harmadik kívánság:
Szeress és hagyd, hogy szeresselek! Szeress akkor is, ha rossz vagyok.
Jó érezni a szereteted akkor is, ha például tudom, nem tetszik neked a viselkedésem.

Negyedik kívánság:
Bocsáss meg nekem! Fejezd ki a megértésedet, ha tévedek.
Add értésemre, hogy mindig van lehetőség arra, hogy újra kezdjek bármit.
Engedd meg, hogy a tetteimért én vállaljam a felelősséget.
Javíts ki és mondd el, ha tévedtem, de ezt ne mások előtt tedd.
És kérlek, ne hasonlíts engem soha másokhoz (különösen a testvéremhez, barátaimhoz ne mérj).

Ötödik kívánság:
Ne vegyél nekem olyan dolgokat, amelyekre valamikor te hiába vágytál.
És ne érezz bűntudatot, ha nem tudsz megadni mindent, amire fáj a fogam
(néha csak azért kérek valamit, hogy kiderüljön számomra, hol a határ).

Hatodik kívánság:
Kérdezd meg, úgy igazából, hogy mi történt az iskolában. És figyelj arra, amit mondok ilyenkor.
Beszélgess velem arról, hogy mit gondolok. Érdeklődj, hogy hogyan oldom meg a feladatomat.
Vitasd meg velem a terveimet. Bátoríts választásaimban. És dicsérj bátran, ha megérdemlem.
Ha meg tévedtem, terelj a jó útra.

Hetedik kívánság:
Büntess meg, ha rosszat teszek. (Meg kell tanulnom különbséget tenni jó és rossz között.)
A büntetés után viszont bocsáss meg. Ismerd el, ha jót cselekszem.
Sose parancsolj nekem, inkább kérj tőlem, mert a kérés az összetartozásunkat erősíti.

Nyolcadik kívánság:
Bánj velem úgy, mint a legjobb barátoddal. Figyelj rám, ha szeretnék megbeszélni veled valamit.
Még gyerek vagyok ugyan, de nekem is vannak gondjaim, szorongásaim és aggodalmaim.
Kérlek, vedd észre és vedd figyelembe a bánatomat és a fájdalmamat.

Kilencedik kívánság:
Erősíts meg abban, hogy szeretni fogsz, bármi történjen is, hogy a részed vagyok,
valami különös érzelem, a szerelem teremtett.

Tizedik kívánság:
Taníts meg engem is a szeretet képességére. Adj hitet és nevelj belém bizalmat az emberek iránt,
hogy társat találjak majd, hogy a nagyvilágban és a hazámban otthon érezhessem magam.