Pár gondolat a beszoktatásról

 Az első találkozás az óvodával, annak emberi és tárgyi környezetével, szinte minden kisgyermek esetében alapvetően befolyásolja az óvodához fűződő későbbi kapcsolatát.  A gyermekek különböző érzelmekkel fogadhatják az óvodát. Ebben az időszakban mindenfajta érzelmi megnyilvánulást természetesnek kell tartanunk. Fontos, hogy az óvónő a szülő segítségével felismerje, milyen módon találhatja meg a legkönnyebben az utat a gyermekhez. Körültekintést, türelmet és gyöngédséget igényel a családból közvetlenül az óvodába kerülő gyermek beszoktatása.A beszoktatás menetét általában a gyermekek igénye határozza meg, de figyelembe kell vennünk a többi gyermek napi tevékenységét, és a már kialakult szokásrendszerét. Ideálisnak tartjuk, ha az édesanya az első nap délelőttjét együtt tölti gyermekével az óvodában, majd az ezt követő napokon igény szerint háttér-biztonságot nyújt.  Ez azt jelenti, hogy ha a kisgyermek elfárad, vagy nagyon keresné, sírna, akkor az édesanyának módja nyílik megnyugtatni, együtt lenni vele.  Amennyiben a beszokás nem okoz különösebb gondot, a következő naptól a gyermek egyedül is töltheti napját az óvodában. A reggelenkénti apróbb pityergés, sírás természetes, ez még egy ideig kísérni fogja a reggeli elválásokat. Megértésüket, türelmüket köszönjük. A beszoktatással kapcsolatos kérdéseikre bármikor szívesen válaszolunk, gondolatainkat szívesen osztjuk meg Önökkel. Gyermekeikről a nap bármely időszakában érdeklődhetnek telefonon, személyesen, mi mindig őszintén válaszolunk kérdéseikre.


Mit jelent egy kisgyermek számára az angol nyelv tanulása?

Az óvodai életünkben meghatározó szerepe van annak, hogy az egész nap folyamán különböző anyanyelvű kisgyermekeket oktatunk-nevelünk angol nyelven. Az óvodai programunk is így készült el , figyelembe véve a különböző szokásokat, igényeket.  Az óvodáskorú gyermekek rendkívül nyitottak és fogékonyak az őket körülvevő világra, melyben meghatározó szerepe van a család szokásainak, elvárásainak. A nevelési feladataink meghatározásában figyelemmel kísértük a család óvodával szemben támasztott igényeit.
Fontos számunkra, hogy a szülők bízzanak abban, hogy a gyermekük számára a legmegfelelőbb helyet választották, ahol a gyermekkel szép és jó dolgok történnek, ahol a napjaikat a legnagyobb biztonságban tölthetik. Ha ezt éreztetik is a gyermekeikkel, akkor a beszoktatás várhatóan zökkenőmentes lesz.  A beszoktatáskor merülhetnek fel különböző akadályok, mint az angol nyelvvel történő megismerkedés.Tapasztalatom szerint ez nem jelent problémát a beilleszkedésben, mert a sok élmény, játék és a gyermekek hihetetlenül fejlett kommunikációs képessége egy-kettőre átsegítik őket a nehézségeken. Gyermekeink az óvónőktől angolt, a társaktól a saját anyanyelvüket is elsajátítják, – teszik mindezt boldogan, játékosan, a világ legtermészetesebb módján. A 3-6 év közötti gyerekek rendkívül fogékonyak az idegennyelv iránt. Nálunk családias hangulatú, bátorító, természetes közegben, a napi óvodai tevékenység közben veszi körül őket az angol nyelvi környezet, ezáltal szinte az anyanyelv elsajátításához hasonló módon tanulják. A mondókák, dalok, mesék és játékos feladatok során ismétlődő verbális ingerek meghatározott szituációkhoz kötődnek, a gyerekek nem tudatosan alkalmazzák a szabályokat, hanem ráéreznek a természetes kommunikáció révén. A kétnyelvűségtől a mai napig sokan (szülők, pedagógusok, szakemberek egyaránt) idegenkednek, félnek. Óvodánkban valljuk, hogy a kisgyermekkori fogékonyságot ki kell használni, persze az idegennyelv elsajátításához egyéni adottság, megfelelő érettség, és már kialakult beszédkészség is kell.


Miért jó az, ha egy kisgyerek az angol nyelvet elsajátítja?

Azt gondolom, hogy egy népszerű világnyelvet elsajátítani már kisgyermekkorban nagyon nagyszerű dolog, hiszen a világ megismerésében máris sokkal több lehetőség adódik, a kapcsolatteremtés egyszerűbbé válik, de kisiskolás korban az iskolaválasztás kibővül a nyelvtudás miatt. Egy kisgyermekkorban jól elsajátított nyelvet felnőtt korban csiszolni, gyakorolni könnyebb, mint akkor elkezdeni tanulni.   Tanulmányok támasztják alá, hogy a gyermek idegennyelv ismerete fejleszti gondolkodási képességeit, későbbiekben megkönnyíti az iskolában történő idegennyelv tanulást, a második nyelv számukra nem lesz idegen, félelmet keltő, hanem életük természetes részévé válik.


Az óvoda iskolai életre felkészítő szerepe

Óvodánkban folyó iskola-előkészítésről bővebben  ► ide kattintva olvashat.


Számítógép az óvodában

Információs korban élünk. A felgyorsult, bonyolult technikai fejlődés nap mint nap olyan újabb eszköz csodákkal kápráztat el bennünket, amelyek életünket, munkánkat, szabadidőnket igyekeznek megkönnyíteni, tartalmassá tenni. Napjainkban előtérbe kerülnek a kommunikációt, távközlést segítő eszközök, módszerek, fejlesztések. Az új eszközök az élet szinte minden területén, így a nevelésben, és az oktatásban is megjelentek, közülük elsősorban a számítógép és a videótechnikai berendezések kértek helyet a nevelési-oktatási intézmények falai között. Vitathatatlan, hogy a jelek, jelrendszerek, az informatikai alapismeretek ma már az általános műveltség részét képezik. Azok a kisgyermekek, akiket ma az óvodában nevelünk, már életük nagyrészét a jövő évezred erősen “informatizált társadalmában” fogják leélni. Erre pedig fel kell készíteni őket. Nem hunyhatunk szemet az informatika jelenléte előtt, törekednünk kell azok megismerésére, alkalmazására. A gyermekek igen könnyen megbarátkoznak az újdonságokkal, semmilyen kommunikációs gátlás nincs bennük az eszközök használatával szemben. Már pici 2 éves gyermek is be tudja kapcsolni a TV-t vagy a videót, ha mesét szeretne nézni. Feltétlenül építenünk kell tehát a gyermek kíváncsiságára a megismerés helyes irányba terelésével, a megfelelő pedagógiai környezet megteremtésével.



Kullancscsípéssel kapcsolatos információk

A szabadban erdős, bokros, füves helyeken kirándulva, járva tavasztól-őszig találkozhatunk kullancsokkal, melyek a levelek fonákján, nagyra nőtt fűben élnek. Egy fertőzött kullancs komoly betegségeket idézhet elő, például agyhártyagyulladást, Lyme-kórt. Európában és az USA-ban a fertőzések főleg a nyári hónapokban fordulnak elő. Itt a Budai-hegyekben a kullancscsípés nagyon gyakori és bizony igen nehéz megmondani, hogy fertőző vagy sem. A fertőzés megelőzésére kapható a gyógyszertárakban védőoltás, melyet a családorvossal előzetes konzultálás alapján írathatunk fel. Amennyiben kullancsot fedezünk fel, tanácsos azonnal eltávolítani, vagy orvoshoz fordulni, hogy ő távolítsa el!

 Amennyiben olyan kérdése van, amelyre nem talált választ, kérjük küldje el nekünk.

mothergoose.hu@gmail.com