Iskolai előkészítés

Iskolai előkészítő a Mother Goose óvodában

Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében óvodánkban iskola-előkészítés folyik. Szeretnénk segíteni óvodásainknak az iskolai élethez való alkalmazkodásban, az új kihívások teremtette kudarc-lehetőségek elkerülésében.

Az iskolaérettség elérését az alábbi területeken segítjük:

Testi fejlettség elérésének
támogatása

 • megfelelő táplálkozással,
 • testmozgással,
 • friss levegőn tartózkodással,
 • úszással,
 • korcsolyázással,
 • síeléssel,
 • gyerekjógával,
 • finom-motorika fejlesztésével

Pszichés-mentális fejlettség
támogatása

 • komplex, mélyreható ismeretek átadása,
 • az ismeretek rendszerezése,
 • összefüggések megláttatása a matematika, ének-zene, vers-mese, dramatizálás, környezeti nevelés, kézműves foglalkozások alkalmával,
 • koncentrációt, feladattudatot, kitartást fejlesztő játékokkal

Szociális fejlettség
támogatása

 • az önállóság,
 • együttműködés,
 • alkalmazkodás,
 • szabálykövetés,
 • feladattudat
képességének fejlesztése szerepjátékok, szabályjátékok által

Miért fontos az iskolai előkészítő?

A kisgyerek számára óriási kihívást jelent az iskolakezdés. A játékos keretek közül kiszakadva egy teljesen új, teljesítményközpontú világot kell megszoknia, amihez ismeretlen környezet, új szokás- és szabályrendszer tartozik. Átmenet hiányában ez könnyen kudarcélmények forrásává válhat, a sikertelenség érzése pedig a későbbiekben is hátráltatja a gyereket.

Az átmenet megteremtése, a gyerek felkészítése az iskolai követelményekre az óvoda feladata. Az iskolai előkészítő játékos készségfejlesztéssel, a gyermek életkorának megfelelő módszerekkel, a fokozatosság elvét követve segíti a zökkenőmentes iskolakezdést, és olyan sikerélmények megéléséhez vezet, amelyek nyomán a lurkók pozitív érzésekkel kapcsolódhatnak a tanuláshoz.

Az iskolai előkészítő során különös hangsúlyt fektetünk az olvasást, írást, számolást megalapozó képességek elsajátítására és fejlesztésére, hiszen ezekre a gyerekeknek fokozottan szükségük lesz. Az iskolaérettséget is fémjelző testi, lelki, szellemi és szociális képességeknek köszönhetően a gyerekek könnyebben veszik az iskolás élet akadályait, és gyorsabban átlendülnek a nehézségeken.

Az óvodai pedagógusok és a velük karöltve dolgozó szakemberek tevékenységének fontos részét képezi a gyerekek képességeinek és egyéni fejlettségi szintjének monitorozása, így a szülők is hasznos, naprakész visszajelzéseket kaphatnak gyermekük fejlődéséről, szükség esetén pedig készségfejlesztő gyakorlatokkal időben pótolható a lemaradás.Iskola előkészítő programunkról bővebben itt olvashat.

Mother Goose alapítványi magánóvoda Budapest 12. kerület

1121 Budapest, Széchényi emlékút 22. (Melinda út 19.)

Nyitva tartás hétköznap 7:00-17:00

Információk magánóvodánkról

Legutóbbi blogcikkeink